• Telefon
  • +355 695211626

MIRËMBAJTE PERIODIKE

GE&D Ofron shërbimin e mirëmbajtjes (on site) për të gjithë gamën e shërbimeve tona si dhe për Sistemet Windows dhe komponentët e tij Hardware dhe Software, ne ofrojmë asistencën tonë për shërbim riparim si më poshtë:

PC
Server
Printer dhe fotokopje
Rrjeti LAN dhe Wireless
Programe aplikative të ndryshme dhe inxhinierike
RACK
Telefoni
Sistem CCTV
Sistem Kundra Vjedhje
Sisteme antizjarr

Shërbimet tona nuk limitohen nga madhësia e organizatës tuaj qofshin ato zyra, dyqane, magazinë apo objekte shërbimi. Ne ofrojmë shërbimin tonë gjatë gjithë kohës dhe në çdo orar duke u bazuar në rëndësinë e paisjeve dhe funksioneve të tyre.