• Telefon
  • +355 695211626

SISTEME CCTV

Instalim, mirëmbajtje të sistemeve cctv, ofrojme shërbim konsulence si dhe plane vendosje për njësi shërbimi, parking, banesa.