• Telefon
  • +355 695211626

Kopshti Dushnik (Berat)

Në këtë institucion GE&D ka kryer të gjitha punimet për infrastrukturën IT (Rrjeti Kompjuterik), sistemin CCTV IP, sistemin kundra vjedhjes, instalimin e sistemit të dedektimit dhe sinjalizimit të zjarrit. Projekti u mbyll brënda të gjitha afateve të përcaktuar në kontratë.