• Telefon
  • +355 695211626

Muzeu Gjon Mili

Në këtë institucion GE&D ka kryer të gjitha punimet për infrastrukturën IT (Rrjeti Kompjuterik), sistemin CCTV  IP, instalimin e sistemit të dedektimit të zjarrit si dhe infrastrukturë e telefonisë  VOIP. Projekti u mbyll brënda të gjitha afateve të përcaktuar në kontratë.